چکیده مقاله: ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی در برابر آلودگی با استفاده از دو مدل مختلف در حوضچه حلبچه-سعید صدیق (عراق)

ترجمه چکیده مقاله:

سفره آب‌های زیرزمینی حوضه آبریز حلبچه-سعید صدیق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آبخوان‌ها در بخش تأمین آب ناحیه کردستان عراق موردتوجه قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی، آبیاری و فعالیت‌های کشاورزی در داخل این حوضه، وجود این آبخوان در منطقه را ضروری می‌سازد؛ بنابراین، آلودگی آب‌های زیرزمینی نگرانی ویژه‌ای ایجاد می‌کند زیرا منابع آب زیرزمینی، منبع اصلی آب در جهت شرب، کشاورزی، آبیاری و فعالیت‌های صنعتی می‌باشد. پس بهترین و عملی‌ترین اقدامات این است که آب‌های زیرزمینی از آلودگی محفوظ نگه داشته شوند. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان منطقه موردمطالعه انجام شده است. از دو مدل استفاده شد، برای مشخص کردن از VLDA و برای توسعه نقشه‌های آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی ازلحاظ آلودگی از COP. مدل VLDA منطقه را به چهار کلاس آسیب‌پذیری تقسیم کرد: کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد با مساحت تحت پوشش به ترتیب ۲%، ۴۴%، ۵۳% و ۱%. درحالی‌که چهار طبقه (کلاس) آسیب‌پذیری بر اساس مدل COP شامل بسیار کم، کم، متوسط و بالا با مساحت‌های تحت پوشش ۱%، ۳۷%، ۲% و ۶۰% به دست آمد. برای تأیید مناسب بودن هر نقشه برای ارزیابی آسیب‌پذیری آب زیرزمینی در منطقه، لازم بود که همخوانی نظریِ شرایط هیدرولوژیکی جاری اعتبارسنجی شود. در این مطالعه سن آب زیرزمینی با استفاده از بررسی ایزوتوپ‌های تریتیوم مورد ارزیابی قرار گرفت و از آن در جهت نتایج آسیب‌پذیری استفاده شد. با استفاده آر این اعتبارسنجی، نتایج نشان می‌دهد که کلاس‌های آسیب‌پذیری به‌دست‌آمده با استفاده از مدل VLDA در مقابل مدل COP قابلیت پیش‌بینی بهتری دارند.

هدف از ترجمه مقاله:

مقاله حاضر که ترجمه چکیده آن را در بالا خواندید، توسط مهندسین عراقی انجام شده و در مجله science direct به چاپ رسیده است. مقاله جالبی که می‌توان از آن به‌عنوان الگویی در کارهای داخلی استفاده کرد؛ اما ازآنجاکه تنها خواندن چکیده یک مقاله نمی‌تواند تمام اطلاعات موردنیاز را در اختیار خواننده قرار دهد، قصد دارم برخی از قسمت‌های چکیده مقاله را تشریح کنم.

مدل‌های آسیب‌پذیری VLDA و COP: از این مدل‌ها در مقاله به‌عنوان روش‌های تجزیه‌وتحلیل آسیب‌پذیری آلوده شدن آب‌های زیرزمینی استفاده شده است.

در مدل VLDA درواقع تمرکز بر روی مشخصات حوضه آبریزِ منطقه است. هر یک از حروف این عبارت مخفف، نشان‌دهنده یک فاکتور است که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از سنگ‌شناسی منطقه بالایی آبخوان، الگوی کاربری منطقه، عمق آب زیرزمینی و ویژگی‌های آبخوان. هر یک از این فاکتورها دارای وزنی می‌باشند که در مقالات قبلی محاسبه‌شده که با ضرب این ضریب در مقدارشان، این شاخص محاسبه می‌شود.

در مدل COP ویژگی‌های هواشناسی منطقه موردتوجه قرار می‌گیرد که شامل تمرکز جریان، لایه‌های همپوشان است. این شاخص نیز با ضرب مقادیر فوق به دست می‌آید.

اعتبارسنجی نتایج:

برای اعتبار سنجی نتایج اقدام به تخمین سن آب سفره‌های زیرزمینی نمودند و این کار با عنصر ناپایدار تریتیوم انجام شد. غلظت تریتیوم تحت عنوان یک واحد تریتیوم یا ۱TU معرفی شد که با وقوع ۱۰۱۸ اتم هیدروژن تعریف می‌شود. نمونه‌گیری‌ها از یک نمونه آب باران و ۱۲ حلقه چاه انجام شد. طبقه‌بندی سن آب‌های زیرزمینی با استفاده از منابع موجود و اطلاعات انجام شد. آب زیرزمینی موجود در HSB مدرن یا ترکیبی از آب‌های زیر مدرن و مدرن است. ازآنجاکه بیشتر آلاینده‌ها در نزدیکی سطح زمین وجود دارند، بنابراین آب‌های زیرزمینی جوان آسیب‌پذیرتر هستند.

نتایج با استفاده از GIS تحلیل شده‌اند.

در مقاله بعدی در خصوص آلودگی آب‌های زیرزمینی در یک حوضه آبریز و آسیب‌پذیری آن در اثر آلودگی خواهم نوشت.

اصل مقاله را اینجا به زبان اصلی می‌توانید مطالعه کنید.

درباره زینب خاتون

این رو هم نگاه کن!

سیلاب- یک خطر طبیعی

سیل یکی از رایج ترین خطرات در ایران است که باعث آسیب ها و صدمات بسیار زیادی نسبت به حوادث طبیعی دیگر می شود. سیلاب می تواند بر تاسیسات آب و فاضلاب اثر بگذارد که این آسیب ها می تواند شامل از دست رفتن برق، خسارت به دارایی ها و شرایط خطرناک برای پرسنل شاغل در آن بخش ها باشد. با تغییرات فصلی و افزایش گرمای کره زمین، جاری شدن سیل یک چالش مداوم برای تاسیسات آب آشامیدنی و فاضلاب است. البته سیل ها به صورت فصلی رخ می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *