مقالات ترجمه

چکیده مقاله: ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی در برابر آلودگی با استفاده از دو مدل مختلف در حوضچه حلبچه-سعید صدیق (عراق)

مقاله حاضر که ترجمه چکیده آن را در بالا خواندید، توسط مهندسین عراقی انجام شده و در مجله science direct به چاپ رسیده است.

Read More »