مقالات علمی

آیا آب شدن یخ دریاها به افزایش زیست های دریایی منجر می‌شود؟

هرساله مقدار در حال افزایشی از یخ دریاها در قطب شمال آب می‌شود. این مسئله ممکن است که به یک عکس‌العمل زنجیره‌ای را بیاغازد که منجر به تولید فزاینده جلبک‌ها و بنابراین غذای بیشتر برای موجودات دریایی شود.   تالاب‌های ذوب‌شده، نور و گرمای بیشتری برای یخ و آب‌های لایه‌های …

Read More »

توجه مجدد به تأثیر درختان بر چرخه آب و شرایط اقلیمی

درختان و جنگل‌ها نقش عمده‌ای در چرخه آب و خنک‌تر شدن هوا ایفا می‌کنند که به امنیت غذایی و سازگاری ِ تغییرات آب و هوایی کمک می‌نماید. در دهه‌های اخیر، گفتمان تغییرات آب و هوا، عمدتاً به درختان و جنگل‌ها به‌عنوان ذخایر کربن و تجمع کربن نگاه می‌کردند

Read More »

انواع آب یا آیا آب هم در حالت مایع انواع دیگری دارد؟

خلاصه: بر اساس تحقیقات انجام شده توسط همکاری‌های علمی بین المللی، دو نوع آب مایع وجود دارد. این ویژگی جدید به لیست در حال رشد این پدیده عجیب و غریب که ما آن را یک ماده ساده تصور می‌کنیم، افزوده می‌شود. این کشف می‌تواند پیامدهایی برای ساخت و استفاده از …

Read More »